Burs/kredi müracaatlarının sonuçlarını merakla bekleyen mekteplilere merak edilen haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, burs/krediye ocak ayından muteber olmak üzere artırım yapıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’de burs/kredi ölçüsünün 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirtti. Burs/kredi ölçüsü lisans talebelerine 550 lira, yüksek lisans talebelerine 1.100 lira, doktora talebelerine ise 1.650 lira olarak ödenecek.

KYK KREDİ VE BURS SONUÇLARI NE HENGAM AÇIKLANACAK?

KYK, Twitter’dan “Kredi ve Yurtlar Umumî Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi müracaatları için kıymetlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin akabinde sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi çevre medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.” açıklamasında bulundu.

Geçen yıl KYK sonuçları 13 Kasım’da açıklanmıştı. Bu hafta KYK sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

BURS NEDİR ?

Yüksek tahsil gören başarılı ve gereksinim sahibi mekteplilere 5102 sayılı Yüksek Tahsil Talebelerine Burs/Kredi Verilmesine Ait Kanun kararlarına nazaran karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak mektepliler,

Ön lisans talebeleri,
Lisans mekteplileri,
İki yıllık mekteplerden mezun olup, dört yıllık mekteplerin üçüncü sınıfına dikey geçiş testi ile ara vermeden kayıt yapan mektepliler, ( intibak yahut hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) talebeleri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM test sonucunda ham puan bazında belirlenen puan tipinde birinci 100’e giren talebeler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Idare Konseyi tarafından belirlenen, kıstaslara nazaran Amatör ulusal sporcu olan mektepliler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci birebir anda, hem burs hem de tahsil kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Mektepliler

Kurumdan burs ya da tahsil kredisi alan talebeler,

2547 sayılı Üniversite Kanununun 10 uncu hususuna nazaran burs verilen talebeler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci unsuru kapsamında nokta alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan mektepliler,

Kurumdan daha evvel burs yahut tahsil kredisi almış olan talebeler,
Tedrisat kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir talim yılı kaybı olan talebeler,
Yabancı uyruklu talebeler,
Polis akademisi ile askeri mektep talebeleri,
Olağan tahsil vadesinden ziyade ek müddet tahsil gören mektepliler,
Yüksek lisans talebelerinden hazırlık sınıfında tahsil gören talebeler,
Açık talim ve uzaktan eğitim talebeleri,
Gerçeğe uymaz beyanda bulunan mektepliler,
Burs Yönetmeliği kararlarına nazaran burs almaya ehliyetli bulunmayan talebeler ,
burstan yararlanamazlar.

TAHSIL KREDİSİ NEDİR?

Yüksek tahsil gören T.C. vatandaşı mekteplileri maddi cepheden desteklemek, çevre ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak emeliyle devam ettikleri yüksek talim kurumlarının alışılagelmiş tahsili müddetince verilen, zarurî hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Tahsil kredisi borcu; talebeye olağan tahsili mühletince verilen ölçülere Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak ölçünün ek edilmesi ile tespit edilir.

Tahsil Kredisinden Yararlanacak Mektepliler;

Ön lisans talebeleri,
Lisans talebeleri,
İki yıllık mekteplerden mezun olup, dört yıllık mekteplere dikey geçiş testi ile kayıt yaptıran talebelere (intibak sınıfında tahsil kredisi verilmez),
Yüksek lisans (Master ve Doktora) talebeleri, tahsil kredisinden yararlanabilirler.

Not: Bir öğrenci birebir anda, hem burs hem de tahsil kredisi alamaz.

Tahsil Kredisinden Yararlanamayacak olan mektepliler

Bir üniversite kurumundan mezun olan mektepliler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)
Ek müddet tahsil gören talebeler,
Sıhhat sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan mektepliler,
Önlisanstan lisans tahsiline geçmek için intibak eğitimi yapan talebeler, (intibak programı süresince)
Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu tedrisat kurumunda bir tedrisat yılından çokça başarısız olan yahut bir yıldan ziyade ara veren mektepliler,
Kurumdan daha evvel burs ya da tahsil kredisi almış olan mektepliler,
Gerçeğe muhalif beyanda bulunan mektepliler,
Yabancı uyruklu talebeler,
Kurum yurtlarından yurttan vadesiz çıkarma cezası alan mektepliler,
Kesin kararla mahkum olan talebeler,
Açık talim ve uzaktan eğitim talebeleri,
Tahsil Kredisi Yönetmeliği kararlarına nazaran kredi almaya kâfi bulunmayan mektepliler,
tahsil kredisinden yararlanamazlar.

Not: Tahsil kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği talim yılında Idare Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek talebeler kapsamına girenlerin tahsil kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla talebenin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme periyodundan itibaren bursa dönüştürülür.

EK KREDİSİ NEDİR ?

Yüksek tedrisat kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen ölçünün Devlet eği dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci ismine talim kurumu hesabına ödenen paradır.

Fakat, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Şurasının Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında tahsiline devam eden yahut yeni kayıt yaptıracak bir numara talim ve açık talim talebelerinden, 4 üncü ve 11 inci unsurlardaki kararlar saklı kalmak kaydıyla, öğrenci ek üleşi alınmaz. Bu mekteplilerden alınması gereken öğrenci ek üleşi meblağları, Devlet tarafından karşılanır” kararına amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da ek kredisi verilmemektedir.

Ek kredisi borcu; öğrenci ismine tedrisat kurumu hesaplarına ödenen ölçülere Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak ölçünün ek edilmesi ile tespit edilir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here