FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olma” kabahatinden hakkında dava açılan Ekrem Kâfi, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmıştı. Duruşma, 17 Ekim 2019’daki celsede Kâfi hakkında “delil yetersizliği”nden beraat kararı vermişti. Ankara 19. Ağır Ceza Duruşması, verilen beraat kararının gerekçeli kararını yazdı. Kararda, Yeter’in üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği, örgütle bir bağının olmadığını söylediği belirtildi. Yeter’in Bank Asya’da hesabının bulunduğu ve hesabın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı öncesi açıldığının tespit edildiği kaydedilen kararda, davet sonrası 2014 yılı Ocak ve Şubat aylarında hesapta artışın olmadığı, 2014 yılı Mart ayında ise bakiyede artış meydana geldiğinin belirlendiği tabir edildi. Yeter’in hesabındaki parayı Bank Asya’nın 29 Mayıs 2015’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrinden sonra da koruma ettiği, örgüt üyelerinin ise bu devirde hesapta bulunan paralarının tamamını çektiklerine vurgu yapıldı. 22 Temmuz 2016’ya kadar “yasal bankacılık” faaliyetlerine devam eden Bank Asya’da gerçekleştirilen rutin hesap hareketlerinin “örgütsel faaliyet” yada “örgüte yardım etmek” kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

“İSPATA EHIL DEĞİL”

Yeter’in FETÖ ile iltisaklı Memleketler arası Anadolu Sıhhat Federasyonu’nda yöneticilik yapmasına değinilen kararda şunlar kaydedildi:

“Mezkur derneğin silahlı terör örgütü kapsamında örgüt faaliyetini kolaylaştırır ve sonuncu emelinin gerçekleşmesine destek sağlayacak somut faaliyetinin belgeye yansımadığı, bu itibarla sanığın fail yahut şerik sıfatıyla dernek faaliyeti kapsamında örgütsel harekete iştirakinin ortaya konamadığı, derneğin örgüte müzahir olduğunun sanık beyanı ve tanık anlatımları ile anlaşılması önünde sanığın konum ve zatî özellikleri ile derneğin kapatılma aşamasına ait celbedilen evraklar dikkate alındığında dernek yöneticiliğinin sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye ehil örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği, gerçekten derneğin kendini feshettiği harika umumi konsey içtiması sonrası sanığın likidasyon şurası başkanlığı yaptığı ve bu tarihin 15 Temmuz 2016 tarihi öncesi olduğu görülmüştür.”

“YETERLİ DELİL DEĞİL”

Kararda, Yeter’in örgütün tepe başkanlarıyla irtibatlı olduğuna dair HTS kayıtlarının bulunmasına ait değerlendirmelerde bulunuldu. Yeter’in FETÖ elebaşı Gülen’in hekimi Tuncay Delibaş ile irtibatlı olduğuna dair HTS kayıtlarının bulunmasına ait, “Sanığın Tuncay Delibaşı ile muhaberesini meslektaş olmaları ve iş gereği yaptığını savunduğu, bu savunmanın kendi içerisinde tutarlı olduğu anlaşılmıştır” denilen kararda, örgütün tepe idaresindeki başka şahıslarla de görüşme yapıldığının tespit edilmesine karşın görüşme sonrası yapılan örgütsel bir faaliyetin tespit edilemediği, bu nedenle de içeriği tespit edilemeyen HTS kayıtlarının tek başına mahkumiyete kâfi delil kabul edilemeyeceği tabir edildi.

“KİTAPLARIN ELE GEÇİRİLMESİ SEMPATİ GÖSTERGESİ”

Dava sürecinde dinlenilen tanık beyanlarının Yeter’in net bir biçimde örgüt üyesi olduğuna dair haber vermediği, Yeter’in meskeninde yapılan aramada FETÖ/PDY silahlı terör örgütü başkanına ilişkin kitapların ele geçirilmesinin ise sempati göstergesi olduğu ve örgütsel alakayı ortaya koyar mahiyette olmadığına işaret edildi.

Kararın sonucunda şu tabirler kullanıldı:

“Tüm bu izah edilen hususlar neticesinde sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bir periyot sempati duyduğunun toplanan deliller ve sanık ikrarı ile sabit olduğu, tekrar tanık beyanları nazara alındığında sanığın 17/25 Aralık öncesi örgütün düzenlemiş olduğu diyaneti sohbetlere katıldığı kanaatine ulaşıldığı, bununla birlikte en son maksadı, devletin Anayasal nizamını cebir ve şiddet kullanarak değiştirmek olduğu anlaşılan FETÖ/PDY terör örgütünün başlangıçta bir ahlak ve eğitim hareketi olarak ortaya çıkması ve topluluğun her katmanının büyük bir kısmınca de bu türlü algılanması, maksada ulaşmak için her yolu mübah gören gelgelelim lafta meşruiyetini sivil sahada diyanetten, kamusal sahada ise hukuktan aldığı izlenimi vermek için kâfi güce ulaşıncaya kadar alenen kriminalize olmamaya ihtimam göstermesi gerçeği nazara alındığında, sanığın örgüt önderine ilişkin kitap ve CD’leri bulundurması, 2013 yılı öncesi içtimalara katılması, örgüte müzahir olduğu bedellendirilen bir dernekte yöneticilik yapması, Bank Asya Iştirak Bankası A.Ş. nezdinde rutin hesap hareketlerinin olması biçimindeki fiillerinin sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye ehliyetli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği, örgütün tepe idaresi ile olan telefon irtibatının içerikleri ve akabinde yapılan örgütsel faaliyetin tespit edilememesi önünde sanık bakımından kuşkulu bir durum oluştuğu ve bu durumun sanık lehine kıymetlendirilmesi gerektiği, mevcut delil durumu itibari ile sanığın örgütle organik bir bağ kurarak hiyerarşisine dahil olduğu tarafında cezalandırmaya kâfi, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, sanığın örgütün kamuoyunca da bilinen operasyonel fiillerinden sonra örgütsel faaliyetlerinin tespit edilemediği, sanığın örgütün en son hedefini bilerek faaliyet gösterdiği ve bu cihetle yukarıda izah edilen FETÖ/PDY dikey yapılanması içerisinde üçüncü yahut daha yukarıda katmanda bulunduğu tarafında de delil elde edilemediği, bu itibarla sanığın 17/25 Aralık 2013 öncesi bir devri kapsayan ve yukarıda zikredilen hareketlerinin örgüt üyeliği için gerekli olan süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik taşımadığı ve sempati boyutunda kaldığı, zikredilen tarih sonrası hareketlerinin ise cezalandırmaya kâfi mahiyette her türlü kuşkudan mücerret olmadığı türel ve vicdani kanaatine varılarak, sanığın müsnet silahlı terör örgütüne üye olma kabahatinden atılı hatası işlediği sabit olmadığından (delil zayıflığı sebebi ile) beraatine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki halde karar kurulmuştur.” İHA

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here