Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2019/2 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenecek belgeleri yayımladı.

Söz konusu belgeler arasında, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması belgesi istenmedi.

İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının istediği belgeler:

KPSS 2019/2 Yerleştirme Sonuçlarına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kadrolarına Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Duyuru;

ÖSYM Başkanlığı tarafından 20 Aralık 2019 Cuma günü açıklanan KPSS 2019/2 yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığımız kadrolarına açıktan atanmaya hak kazanan adayların, atamalarının yapılabilmesi için; Bakanlığımız kadrolarına yerleştirilenler, 3 Ocak 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Atama başvuru formu (Bakanlığımız www.uab.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
2- Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, www.turkiye.gov.tr e-devlet Kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu mezun belgesi),
3- KPSS 2019/2 sonuç ve yerleştirme belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
4- Geçerlilik süresi dolmamış, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu gösteren belge (Mimar, Mühendis ve Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrolarına yerleştirilenler için),
5- T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının fotokopisi,
6- MEB ‘dan onaylı “Bilgisayar İşletmeni” sertifikasının aslı veya onaylı örneği ya da bitirdiği okulun ders müfredatında en az bir dönem bilgisayarla ilgili ders aldığına dair transkriptin aslı veya onaylı örneği (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna yerleştirilenler için),
7- Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),
8- Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi,
9- 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 ebadında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),
10- 3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal Bildirim Beyannamesi (Bakanlığımız www.uab.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek olup, önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),
11- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Bakanlığımız www.uab.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
12- Sağlık Beyanı (Her türlü iklim koşullarında görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık veya sakatlığının bulunmadığının belirtildiği dilekçe, Bakanlığımız www.uab.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
13- Adres Beyanı (Bakanlığımız www.uab.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
14- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış veya çalışmakta olan adayların kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi ya da çalıştığı kamu kurumunu, derece/kademesini, unvanını ve sicil numarasını belirtildiği bir dilekçe,

Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrolarına atanacak adayların bu belgelerin yanında aşağıdaki belgeleri de hazırlayarak müracaat etmeleri gerekmektedir.
1- Tercih işlemlerinin son günü itibariyle, uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinist veya üstü ehliyetlerden birisine sahip olarak denizcilik alanında iki yıl çalışmış olmak veya gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az iki yıl çalıştığını kayıtlarla (görev yaptığı iş, alan ve görev sürelerini gösterir ıslak imzalı evrak) belgelemek veya son başvuru tarihi itibariyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının denizcilikle ilgili birimlerinde toplamda en az üç yıl hizmeti bulunmak ve Bakanlıkça gemilerin denetim ve belgelendirmesine yönelik düzenlenen eğitim programlarına katılıp başarılı olduğunu gösteren belge,
2- Renk körlüğü ile %40’ı aşan oranda engeli bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporu,

Avukat kadrolarına atanacak adayların bu belgelerin yanında aşağıdaki belgeleri de hazırlayarak müracaat etmeleri gerekmektedir.
1- Tercih işlemlerinin son günü itibariyle; Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak şartıyla, Ruhsatnamenin aslı veya onaylı örneği,

Atanmaya hak kazanan adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak temin ederek başvuruda bulunmaları gerekmekte olup, adayların atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

Not: Atama için öngörülen koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

Tarım Bakanlığı, 2019/2 ile yerleşen adaylardan istenen belgeleri açıkladı. Güvenlik soruşturması var mı?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here