Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Umumî Lideri Devlet Bahçeli Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yıldönümü binaenaleyh bir bildiri yayımladı. Bahçeli iletisinde “Kuruluş ruhu hamd olsun ayaktadır. Bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yol haritasına, tarihi gerçeklere, Türk milletinin ruh köküne tamamıyla müzahir ve münasiptir. Yeni hükümet sistemiyle ulusal birlik ve beraberlik çok güçlü bir biçimde teyit edilmiş, iç ve dış mihraklara, terörizme, terör örgütlerine, birebir devirde yerli ve yabancı destekçilerine karşı muazzam bir uğraş cephesi açılmıştır” dedi.

Bahçeli’nin bildirisi şöyle:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe cephe veren, talihe yol açan, yaşadığı devranın dışına çıkıp memleketinin ve milletinin yol başçısı olan büyük bir kumandan, imrenilecek bir devlet adamı, eşsiz bir siyaset ve dava kişisidir.

Vefatının akabinde geçen 81 yıllık hengam diliminde, Türk milletinin ona duyduğu hürmet ve bağlılık hiç azalmamış, ürünlerine ve uğraş ahlakına yönelik muhabbet ve sadakat hiç aşınmamıştır.

Zira aziz Atatürk Türkiye’nin ortak kıvancı, Türk milletinin ortak pahası olarak sivrilmiştir.

Her fani irtihali tadacak, her naçiz vücut günü saati geldiğinde toprakla buluşacaktır.

Gerçekten hayatın ve manevi nizamın şaşmaz gerçeği budur.

Onun mizacında endişe, meşrebinde taviz ve teslimiyet yoktur.

Aziz Atatürk onurlu yaşamanın ve tam bağımsızlık onurunun somutlaşmış, ete kemiğe bürünmüş halidir.

Mütareke yıllarında düşman işgalini asla kabullenmemiş, esaret ve erimeyi asla tasvip etmemiş, bu nedenle de Ulusal Mücadele’ye liderlik yaparak milletin egemenliğine dayalı bir idare ve rejim modelini inşa ve ihya etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti iman ve iradeyle tutuşan diriliş ve kurtuluş ateşinin hem müftehir mükâfatı hem de muazzez neticesi olmuştur.

Birinci Cumhurbaşkanımız Atatürk prensipleriyle, fikirleriyle, maksatlarıyla, ülküleriyle, devletine ve milletine emsalsiz sevdasıyla tanınmalı, tasdik ve takdir edilmelidir.

“Onu anladığımız ölçüde hakkıyla ve layıkıyla anlatacağımız da bir hakikattir”

“Bir matem periyodundan fazla bir muhasebe ve murakabe günü olan 10 Kasım aziz Atatürk’ün her istikametiyle bilinmesi ve özümsenmesi açısından mühim bir vakte işaret etmektedir.

Onu anladığımız ölçüde hakkıyla ve layıkıyla anlatacağımız da bir hakikattir.

Vesair yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırasını karalamak, eser ve izlerini kundaklamak niyetinde olan işbirlikçilerin ahlaksız ısrar ve argümanlarında bugüne kadar bir gerileme yaşanmamıştır.

Hala onun ismine bile tahammül edemeyen hayırsızlara, 57 yıllık hayatını kötülemek ve bed göstermek için fırsat kollayan hayâsızlara tesadüf etmek acıklı bir hüsrandır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisi, çağını kavramış bir inkılapçı, değişim dinamiklerinin cephesini güzel okumuş, bölgesel ve global gelişmeleri ulusal gerçeklere muvafık biçimde yorumlamış bir siyaset dehasıdır.”

“Ona karşı yapılan atakların temelinde Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına yönelik hazımsızlık olduğu ayan beyan belli”

“Ona karşı yapılan atakların, atılan iftiraların, aslı astarı olmayan ithamların temelinde Türklüğün bekasına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına yönelik hazımsızlık olduğu ayan beyan ayandır, velev belgelidir.

Devletimizin kurucusu ve birinci Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten kim ya da kimler rahatsızsa onlara dikkat etmek, tuzaklarına karşı uyanık olmak büyük bir mecburiyettir.

Türkiye Cumhuriyeti onun göstermiş olduğu maksatlar doğrultusunda bugün çok daha güçlü, çok daha inançlı ve dik duruşludur.”

“Yeni hükümet sistemiyle ulusal birlik ve beraberlik çok güçlü bir biçimde teyit edilmiştir”

“Kuruluş ruhu hamd olsun ayaktadır.

Bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yol haritasına, tarihi gerçeklere, Türk milletinin ruh köküne tamamıyla müzahir ve münasiptir.

Yeni hükümet sistemiyle ulusal birlik ve beraberlik çok güçlü bir halde teyit edilmiş, iç ve dış mihraklara, terörizme, terör örgütlerine, tıpkı devranda yerli ve yabancı destekçilerine karşı muazzam bir uğraş cephesi açılmıştır.

Aziz Atatürk’ün yolundan sapanlar, terör örgütleriyle emel birliği içinde olanlar, demokrasi ve insan haklarını keyiflerine nazaran çarpıtıp tahrip edenler vakti geldiğinde hesap verecekler, bedel ödeyeceklerdir.

29 Ekim 1923’ün yörüngesinden savrulup FETÖ, PKK/YPG’nin çekim meydanına girenlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü fazilet ve ferasetle idraki akla da mantığa da terstir.

Bu his ve fikirlerle vefatının 81.yıldönümünde aziz Atatürk’ü rahmetle, şükranla, değerle anıyorum.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun diyorum.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here