Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) aktifliklerine iştiraki, kendisine verilen “terör örgütü üyeliği”nden cezaya delil olarak kullanılan A.U. Anayasa Duruşmasına başvurdu. Başvuruyu pahalandıran duruşma, ihlal kararı verdi. Kararda, “Yasal bir derneğin faaliyetlerine katılmanın terör örgütü üyeliği kabahatinden mahkumiyette delil olarak kullanılmasının örgütlenme özgürlüğünün ihlali” olduğu kıymetlendirilmesi yapıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında müracaatçının da bulunduğu birtakım şahıslar hakkında 2006’da Marksist Leninist Komünist Parti’ye (MLKP) üye oldukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında A.U., dört gün gözaltında tutulduktan sonra muaf bırakıldı. Ağır Ceza Duruşması A.U.’nun tutuklanmasına karar verdi. A.U. tarafından temyiz edilen karar Yargıtay tarafından da onandı.

A.U. yasalar çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Sosyalist Gençlik Derneği (SDG) ile bağlantısının ‘terör örgütü’ üyeliği günahından mahkûmiyetinde delil olarak kullanılması nedeniyle örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine ait Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.

“Başvurucunun örgütlenme özgürlüğü kapsamında kalan aksiyonlarının terör örgütü üyeliğinin delili olarak kabul edilmesiyle müracaatçının kelam konusu hakkına bir müdahalede bulunulmuştur” denilen AYM kararında, A.U.’nun üyesi olduğu derneğin yasallığının birinci kademe duruşması tarafından kabul edildiğine mahal verildi.

Birinci aşama duruşmasının SDG’nin MLKP ile temasını sırf bir emniyet raporuna dayandırdığı belirtilen AYM raporunda, “İlk radde duruşması kararında bu hususta tatminkâr bir açıklamada bulunmamış, ilgili ve kâfi bir münasebete mekan vermemiştir” dendi.

Ayrıyeten kararda birinci nokta duruşmasının, A.U.’nun şikâyete bahis hareketlerinin mahkûmiyet kararında delil olarak kullanılmasının yerinde bir münasebet ile göstermediğine de değinildi.

Örgütlenme özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik topluluk sisteminin gereklerine uymadığını bildiren Yüksek Duruşma, Anayasa’nın 33. unsurunda teminat altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here