“Atatürk, halifeliğin kaldırıldığı günün sonraki günü yazı göndermiş. Zira evvelden hutbelerde halifeden kelam ediliyordu. Halifelik kaldırıldığı için artık halifeden laf edilmesin demek istiyor. Şahısların ismi anılmasın derken kastettiği halifenin ismi. O evrakta Atatürk “hutbelerde benim adımı anmayın” demiyor. Gerçekten Atatürk devrinde verilen birçok hutbede Atatürk’ün ismi da anılır, Atatürk’e dualarda, niyazda bulunulurdu. Diyanet, Atatürk’ün ismini anmamak için kelamım ona Atatürk’ü menşe gösteriyor. Lakin bunu yaparken tarihi gerçeği çarpıtıyor.”

Sinan Meydan

Devletine yararlı kimselere elbet de dua edilmelidir

Bu tez, ilahiyat camiasında da tartışma yarattı. Eski bakan, Diyanet İşleri eski Lideri ve AKP eski Milletvekili Sait Yazıcıoğlu SÖZCÜ’ye, bu kararnameden malumatı olmadığını söyledi. Gelgelelim değerlendirmesi şöyle oldu: “Hutbelerde devletine, milletine yararı dokunmuş kimseleri anmanın, onlara rahmet okumanın niçin sakıncası olsun.” Diyanetten sorumlu Devlet eski Bakanı ve AKP Ankara eski Milletvekili Sait Yazıcıoğlu Atatürk’ün sıhhatinde hutbelerde kendi isminin geçirilmemesine yönelik kararname yayınladığı savına ait ‘’Böyle bir evraktan haberim yok. Üstelik hutbelerde memleketine, milletine yararı dokunmuş insanları anmanın, onlara rahmet okumanın niçin sakıncası olsun” diye konuştu.

Sait Yazıcıoğlu

Diyanet bu hutbeyi oku da biraz utan!

Atatürk’ün kurduğu Diyanet, 4.5 yıl öncesine kadar ulusal bayram haftalarına denk gelen cuma hutbelerinde Atatürk’ten laf ediyordu. 2015’ten beri bu gelenek bozuldu. Artık Diyanet Atatürk’ün ismini hiçbir hutbede geçirmiyor. Belirli ki Diyanet’in başındakilerin Atatürk alerjisi var. Umarız Atatürk’ün bu hutbesini okurlar ve biraz utanırlar.

İşte Atatürk’ün 7 Şubat 1923’te Balıkesir Zağnos Paşa Camii’nde verdiği hutbe

10 Kasım öncesindeki cuma hutbesinde Diyanet, yeniden Atatürk’ü anmadı. Meğer Atatürk diyanete olan büyük değerini Balıkesir Hutbesi’nde göstermişti

Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selameti, sevgi ve düzgünlüğü üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenab-ı Hak tarafından kişilere diyaneti hakikatleri bildirime memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur’an-ı Azimüşşan’daki açık
ve kesin kararlardır.

Kişilere maneví memnunluk vermiş olan diyanetimiz, son diyanettir, harika diyanettir. Zira diyanetimiz; akla, mantığa ve gerçeklere büsbütün uymakta ve iyi gelmektedir. Şayet akla, mantığa ve gerçeklere uymamış olsa idi bununla sair ilahi tabiat kanunları arasında birbirine zıtlık olması gerekirdi. Zira bütün tabiat kanunlarını yapan Cenab-ı Hak’tır.

Arkadaşlar! Cenab-ı Peygamber çalışmalarında iki bölgeye, iki haneye sahipti. Biri kendi hanesi, oburu Allah’ın konutu idi. Millet işlerini Allah’ın konutunda yapardı. Hazret-i Peygamber’in mübarek yollarını takip ederek bu dakikada milletimize ve milletimizin şimdiki ve geleceğine ilişkin mevzuları görüşmek maksadıyla bu kutsal konumda, Allah’ın huzurunda bulunuyoruz. Beni bu onura kavuşturan Balıkesir’in dindar ve kahraman kişileridir. Bundan ötürü çok mutluyum. Bu vesile ile büyük bir sevaba nail olacağımı ümit ediyorum.

Efendiler! Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, söylenenleri dinleme ve ibadet ile bir arada diyanet ve yerküre için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani birbirimizin görüş ve mütalaalarını almak için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihninin başlı başına faaliyette bulunması lazımdır. İşte biz de burada diyanet ve yerküre için, geleceğimiz için her şeyden evvel hakimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım.

Ben yalnız kendi mülahazamı söylemek istemiyorum. Hepinizin niyetlerini anlamak istiyorum. Ulusal emeller, ulusal irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının isteklerinin, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Bundan ötürü benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here