3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun 5. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

“Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derecede Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder.”

Aynı Kanunun7. maddesi ise şu şekildedir:

“Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler”

DEĞERLENDİRME

Özellikle kanunun 7. maddesi çok açıktır. Sonu (0) ve (5) ile biten yıllar denildiği için, 2020 yılında, en geç Şubat ayının sonuna kadar mail bildirimlerinin yenilenmesi gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun 125. maddesinde yer alan hüküm gereğince, “Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde” bulunmayanlara kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmektedir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here